فروش کتاب


امکان مشاهده سبد خرید
امکان انتخاب کتاب و مشاهده در سبد خرید
امکان اعمال تخفیف بر روی کتاب براساس نوع زمان بندی و همچنین نوع گروهی که فرد لاگین کرده .
امکان جستجوی کتاب برا اساس نام نویسنده ونام کتاب
امکان مشاهده فاکتور بعد از لاگین فرد وانتخاب آدرس و در نهایت اتصال به درگاه پرداخت
امکان لایک کردن محصول
اجباری بودن لاگین فرد قبل از خرید کتاب

ثبت نام در سایت


امکان ثبت نام فردی در سایت وسامانه کتاب
پاک کردن فرم در صورتی که فرد جایی که باید فارسی بنویسد انگلیسی وارد کند یا برعکس
نمایش پیام در صورت خالی بودن هر فیلد با پیام مخصوص به خود
امکان ارسال ایمیل برای پسورد فراموش شده

پنل مدیریت سایت


مدیریت کامل سایت
امکان مشاهده پرداختی ها
امکان اضافه کردن محصولات
امکان بارگذاری عکس در قسمت مدیریت سایت
امکان تعریف دسترسی در پنل مدیریت
امکان ایجاد خبر در قسمت مدیریت سایت
امکان گزارش گیری از کتاب های بار گذاری شده

پنل کارشناس


ماژول پیامها
ماژول در خواست ها
ماژول آثار ارجاع شده به سرپرست کارگروه
ماژول آثار ارجاع شده به اعضای کارگروه
ماژول آثار ارجاع شده به داور
ماژول آثار ارجاع شده به داورنهایی
ماژول آثار ارجاع شده به ویراستار
ماژول آثار ارجاع شده به سر ویراستار
ماژول آثار ارجاع شده به شورای کتاب
ماژول آثار ارجاع شده به صفحه آرا
ماژول کارگروه
ماژول داوران
ماژول صفحه آرا
ماژول ویراستار
ماژول شورای کتاب
ماژول گزارشات
ماژول تنظیمات
ماژول دسترسی

ثبت در خواست انتشار


امکان ثبت مشخصات کتاب توسط کاربر بصورت اینترنتی
امکان ارسال نامه به سردبیر و پرکردن چک لیست های مربوط به کتاب
امکان ارسال فایل های پیوست کتاب بدون محدودیت
امکان دانلود وحذف فایل های پیوست شده توسط صاحب اثر
امکان انتخاب عنوان پیش فرض برای فایل های پیوست
امکان مشاهده ی اطلاعات درخواست انتشار کتاب به صورت خلاصه بعد از ثبت درخواست انتشار
امکان مشاهده ی درخواست های ثبت شده و وضعیت آنها به همراه جدول هوشمند
امکان تغییر درخواست انتشار کتاب توسط صاحب اثر تاقبل از ثبت نهایی در
مشاهده ی دسترسی های هرشخص در پنل خود شخص امکان دسترسی به پنل های مرتبط به هر شخص
امکان مشاهده پروفایل شخصی که لاگین کرده به همراه نمایش عکس پروفایل شخصی وامکان تغییر عکس پروفایل ومشخصات ثبت نامی
امکان مشاهده ی نامه هایی که برای شخص ارسال شده
نمایش درخواست های ثبت نهایی شده با نمایش عدد کنار آن برروی دگمه درخواست ها

امکانات سامانه انتشار کتاب

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر ماژول، روی آن کلیک کنید.

پنل کارشناس

پنل ها و امکانات